Класация на най-високо оценените фирми

Победители
II
Място

АВС-Е

2022 Лауреат_конкурс
8.8
III
Място
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Други фирми от региона
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати