Класация на най-високо оценените фирми

Победители
II
Място
Други фирми от региона
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати

ВЕА

2022 Лауреат_конкурс
8.5
Лауреати
Лауреати