Класация на най-високо оценените фирми

Победители
I
Място

ВЕА

2022 Лауреат_конкурс
8.5
Други фирми от региона
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати